เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ซีพี เฟรชมาร์ท ได้เปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารทุกประเภท ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเปิดเว็บไซต์ฟรี สำหรับธุรกิจด้านอาหารของท่านในรูปแบบออนไลน์ได้ โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนเปิดและใช้งานเว็บไซต์ได้เลย ทันที ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี* นับจากวันที่ท่านได้ลงทะเบียนเปิดเว็บไซต์ หากทางเรา ตรวจสอบและพบว่าข้อมูลที่ท่านใช้สำหรับการลงทะเบียนเปิดเว็บไซต์นั้น เป็นข้อมูลเท็จทางเราสามารถดำเนินการเว็บไซต์ดังกล่าวได้ทันที โดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2564
เว็บไซต์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้สำหรับธุรกิจด้านอาหาร ทุกประเภท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • ถือสัญชาติไทย
  • ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร ทุกประเภท
ข้อมูลและหลักฐาน
  • สำเนาบัตรประชาชน (เพื่อสำหรับการยืนยันตัวตนและแสดงความเป็นเจ้าของ)
  • รูปถ่ายร้านค้า/เอกสารจดทะเบียนธุรกิจ (เพื่อแสดงว่ามีธุรกิจอยู่จริง)
  • ข้อมูลส่วนตัว และเบอร์โทรศัพท์ (สำหรับติดต่อกลับเมื่อเกิดปัญหา)
ขั้นตอนการลงทะเบียน

หมายเหตุ

*สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในปีถัดไป ท่านจะต้องชำระค่าบริการเป็นรายปี โดยจะมีส่วนลด 70% ของราคาเต็มต่อปีให้แก่ท่าน ซึ่งท่านจะชำระ ค่าบริการเพียง 4,500 บาทต่อปีเท่านั้น (จากค่าบริการปกติ 15,000 บาทต่อปี) หรือหากท่านประสงค์จะปิดเว็บไซต์ ไม่ใช้งานต่อก็สามารถทำได้ ทางเราจะดำเนินการลบข้อมูลเว็บไซต์ของท่านให้ทันที โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

สอบถามวิธีการลงทะเบียน

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น. - 18.00 น.

หรือสามารถตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่ คลิกเลย